Obcokrajowiec sprawcą zdarzenia drogowego

Wypadek, kolizja z cudzoziemcem

Co robić po zderzeniu, kolizji z obcokrajowcem?

W przypadku zdarzenia z udziałem pojazdu zarejestrowanego na terenie EOG, Szwajcarii, Andory lub Chorwacji:

– spisz date oraz miejsce zdarzenia, numer rejestracyjny, markę i model pojazdu sprawcy wypadku drogowego, oraz wezwij policję (co nie jest obligatoryjne) lub sporządź wspólnie z cudzoziemcem odpowiednie oświadczenie o wypadku/kolizji/stluczce drogowej,

– jeżeli nie wiesz lub nie masz pewnosci czy obcokrajowiec, bedacy sprawca wypadku samochodowego był ubezpieczony, zgłoś szkodę np. w oddziale PZU lub Warta S.A. – w takim przypadku sprawę wypadku drogowego z obcokrajowcem przejmuje PBUK

– jesli w terminie 90 dni od zgłoszenia szkody nie zostanie odnaleziony zagraniczny ubezpieczyciel sprawcy i nie wypłaci on odszkodowania za wypadek drogowy spowodowany przez cudzoziemca – zrobi to UFG

 

W przypadku zdarzenia z udziałem pojazdu z kraju należącego do Systemu Zielonej Karty:

– postępuj podobnie jak w przypadku pojazdów zarejestrowanych na terenie EOG,

– w sytuacji budzącej wątpliwości czy sprawca wypadku drogowego – cudzoziemiec – ma odpowiednie ubezpieczenie szkodę zgłoś w PZU SA lub Warta SA,

– jesli w ciągu 90 dni nie odnajdzie sie zagraniczny ubezpieczyciel sprawcy i nie wypłaci on odszkodowania powypadkowego dla osoby poszkodowanej w wypadku samochodowym spowodowanym przez obcokrajowca – zrobi to zapewne Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

 

W przypadku zdarzenia, którego sprawca powinien mieć ubezpieczenie graniczne:

– zanotuj dokładną datę i miejsce zdarzenia oraz numer rejestracyjny, markę i model pojazdu sprawcy kolizji lub wypadku samochodowego,a potem wezwij policję lub sporządź oświadczenie o wypadku (kolizji), ktore podpisze takze obcokrajowiec, ktory spowodowal wypadek komunikacyjny

– procedura likwidacji takiej szkody przebiega jak w przypadku szkod komunikacyjnych, gdy sprawca wypadku byl nieubezpieczony

 

Szkody komunikacyjne po wypadku z cudzoziemcem – Wypadek drogowy z obcokrajowcem

 

Wyżej wymienione informacje odzwierciedlają wyłącznie praktyczne doświadczenia. Aby upewnić się co do stanu prawnego prosimy o kontakt z rzeczoznawcami lub współpracującymi z MOTOEXPERT adwokatami (lista adwokatów na stronie www.rzeczoznawca-samochodowy24.pl/partnerzy)

Author Bio

admin

Leave a reply