Rodzaje odszkodowań powypadkowych

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek drogowy

Jakich świadczeń można dochodzić po wypadku w Niemczech?

Formy odszkodowan za szkody osobowe po wypadku w Niemczech:

– zadośćuczynienie za ból i cierpienie fizyczne i psychiczne po wypadku na terenie Niemiec

– zaliczka na poczet kosztów leczenia osoby poszkodowanej w wypadku drogowym

– odszkodowanie w formie zwrotu udokumentowanych kosztów leczenia (np. zabiegi rehabilitacyjne, koszt zakupu sprzętu ortopedycznego, odpłatne wizyty lekarskie, koszty pobytu w sanatorium etc.

– koszty koniecznej zmiany kwalifikacji zawodowych dla osoby, ktora po wypadku samochodowym w Niemczech nie mogla wykonywac wczesniejszej pracy i musiala sie przekwalifikowac

– zwrot utraconych dochodów i korzyści w związku z przebywaniem w szpitalu lub na zwolnieniu lekarskim poszkodowanego, ktory doznal uszczerku na zdrowiu w wyniku wypadku drogowego (Niemcy)

– zwrot zniszczonej w wypadku w Niemczech odzieży i innych przedmiotów (rachunki, zniszczone przedmioty, odzież, oświadczenia)

– odszkodowanie jako renta wyrównawcza lub renta na zwiększone potrzeby

 

Odszkodowania za wypadek samochodowy ze skutkiem śmiertelnym na terenie Niemiec:

– zwrot wszelkich kosztów pogrzebu osoby, ktora w wyniku wypadku samochodowego w Niemczech poniosla smierc ( m.in. nagrobek, usługi pogrzebowe, przechowanie zwłok, miejsce na cmentarzu, etc.)

– zadośćuczynienie z tytułu pogorszonej sytuacji życiowej najbliższej rodziny zmarłego po wypadku drogowym w Niemczech

– renta alimentacyjna

 

Szkody rzeczowe(OC oraz AC) i nalezne dla poszkodowanych odszkodowania powypadkowe w Niemczech:

– odszkodowanie za samochod  (koszty naprawy auta po wypadku drogowym na terenie Niemiec)

– koszty holowania i/lub parkingowania pojazdu uszkodzonego w wypadku w Niemczech

– koszty wynajmu samochodu zastępczego

– zwrotu utraconych korzyści (gdy np. samochód bioracy udzial w wypadku za granica – w Niemczech – wykorzystywany byl do działalności gospodarczej)

– koszty sporządzenia opinii technicznej i kalkulacji szkod powypadkowych przez niezależnego rzeczoznawce na terenie Niemiec wliczone w odszkodowanie

– zwrot z tytułu ubytku wartości handlowej auta w związku z uszkodzeniem podczas wypadku na terenie Niemiec

– odszkodowanie i zwrot innych kosztów powstałych w następstwie uszkodzenia samochodu (wypadek za granica, wypadek w Niemczech)

 

Wypadek drogowy na terenie Niemiec – Odszkodowania powypadkowe w Niemczech – Odszkodowanie za wypadek za granica

 

Wyżej wymienione informacje odzwierciedlają wyłącznie praktyczne doświadczenia. Aby upewnić się co do stanu prawnego prosimy o kontakt z rzeczoznawcami lub współpracującymi z MOTOEXPERT adwokatami (lista adwokatów na stronie www.rzeczoznawca-samochodowy24.pl/partnerzy)

 

Author Bio

admin

Leave a reply