Szkody osobowe – Zadośćuczynienie

Odszkodowania osobowe

Wypłata odszkodowań osobowych po wypadkach komunikacyjnych

Odszkodowanie osobowe wypłacane jest za szkody powstale na osobie w wypadku drogowym. Jeśli w wypadku lub w związku z nim mialo miejsce uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub utrata życia to jest to sytuacja, w której poszkodowany (lub jego rodzina) może otrzymac powypadkowe odszkodowanie osobowe. Gdy doszlo do smierci bliskiej osoby albo powaznych obrazen ciala bądź trwalego uszczerbku na zdrowiu warto postarac się o wspomniane odszkodowania osobowe.

Odszkodowania osobowe i ich otrzymanie przez ofiare wypadku drogowego jest często uzależnione od skompletowania dokumentacji dowodowej i nierzadko zawdzieczane jest przez poszkodowanych fachowej pomocy prawnej w osobie adwokata zza granicy. Odszkodowania osobowe najczesciej stanowią duze wsparcie materialne dla osoby poszkodowanego w dochodzeniu np. do pelni zdrowia po wypadku. Dlatego tez poszkodowani chcacy otrzymac odszkodowania osobowe coraj częsciej zwracaja się o pomoc do kancelarii adwokackich.

Odszkodowania za szkody osobowe – Rodzaje

Do odszkodowań za szkody osobowe (tzw. odszkodowan osobowych) zaliczyć możemy:

– zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu uszkodzenia ciała

– jednorazowe odszkodowanie osobowe

– rentę z tytułu zwiększonych potrzeb lub z tytułu utraconego dochodu

– rentę odszkodowawczą dla członków rodziny

Odszkodowania osobowe otrzymac można od ubezpieczyciela sprawcy wypadku za szkody na osobie. Jeśli więc w wyniku wypadku poniesiono obrazenia lub szkody, które mają związek z osobą (np. utracone w skutek choroby zarobki, trwaly uszczerbek na zdrowiu, smierc bliskiej osoby) można postarac się o wyplate odszkodowania osobowego. Dość często konsekwencja wypadków drogowych, komunikacyjnych jest utrata zdrowia lub zycia, a tym samym rozpoczęcie procedury dochodzenia stosownego odszkodowania osobowego  i/lub odszkodowania za straty majątkowe przez osoby pokrzywdzone oraz ich rodziny.

 

Szkody i odszkodowania osobowe – Odszkodowania osobowe dla ofiar wypadkow – Odszkodowania za szkody na osobie

 

Wyżej wymienione informacje odzwierciedlają wyłącznie praktyczne doświadczenia. Aby upewnić się co do stanu prawnego prosimy o kontakt z rzeczoznawcami lub współpracującymi z MOTOEXPERT adwokatami (lista adwokatów na stronie www.rzeczoznawca-samochodowy24.pl/partnerzy)

Author Bio

admin

Leave a reply